SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Didalam kehidupan masyarakat sering kita temui permasalahan antara individu,   baik perorangan maupun kelompok, dengan Pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat aparatur negara.

Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan ataupun Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual,dan final.

Sesuai dengan permasalahan yang timbul akibat terjadinya sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara karena dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak orang atau badan perorangan ataupun badan Hukum Perdata, maka untuk menjamin penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap sengketa-sengketa tersebut, Hak Azasi masyarakat harus diletakkan dalam keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan kelompok. Untuk mewujudkan hal tersebut  di bentuklah suatu Pengadilan Tata Usaha Negara agar terciptanya keadilan bagi masyarakat.

Dikarenakan banyaknya Sengketa Tata Usaha Negara yang terjadi pada  individu maupun kelompok masyarakat akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara, maka kami “DENNY LATIEF & PARTNERS” siap mendampingi anda dan memberikan nasihat secara professional, serta mendampingi anda di tingkat Peradilan Tata USaha Negara.

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Hubungi Kami
%d blogger menyukai ini: